21. mar, 2012

Sjösättning

Första båten i sjön med den nya motorn med elstart

Blir skönt för mina gäster som slipper att rycka igång med snöre.

Nu har jag 5 Fyrtaktare motorer med ekolod varav 3 med elstart