Denna gädda fångades 20101016 mitt på dagen soligt och ca 4-5 gr varmt med svag nordvästanvind
Av fiskegaiden Kjell från Växjö och
Mattias Stathowick
115 cm. lång
och vägde 11,5 kg
Tagen mellan svartnacken och måsön på ca 8 m. djup

Välkommen till vår webbsida

Detta är den största gäddan 2011 Hittills
115 cm och 10-12 kg
Fångad an Jäger utanför kronens vik mitt i Sjön

SKAPLIG GÄDDA 2011

SKAPLIG GÖS 2011

DET MÅSTE INTE VA STORT FÖR ATT MAN SKA SE NÖJD UT 2011

FÖRMIDDAGSFÅNGST GÖSAR 2011

GÖS FÅNGADE I SEPTEMBER UTANFÖR KRONENS 2011

2 Rejäla Gösar 5,2 kg och 4,8 kg 20121002

2013 Liten del av fångst 2013

Gös av det större formatet 2013

Välkommen till vår webbsida

2014 v. 38
92 cm

Välkommen till vår webbsida

2014 V. 38

Totalt över 200 gös 1 vecka 6 pers. 3 båt.